Brf Haninge Park 6
Start Om föreningen Om styrelsen Om fastigheten Om boendet Om ekonomin

BRF Haninge Park 6 - om ekonomin

 

Underhåll

 

Fastighetens underhåll säkerställs genom en underhållsplan och amorteringar på föreningens lån kopplade till underhållsplanen.

 

Kostnader i samband med överlåtelse som betalas av köpare

 Avgifter Parkering  Extra förråd
 Storlek   m2 Kr/m Grundhyra
m2 Kr/m Kr/år
 2 rok   44,0  2537 P-plats ute¹ 200 kr/m 2,6 260 3120
 2 rok   64,5  3719 Garage²  585 kr/m 2,8 280 3360
 3 rok   73,0  4209 Tillval  3,2 320 3840
 3 rok   79,5  4583 Eluttag (6 amp) inkl. el 100 kr/m 3,4 340 4080
 4 rok   93,5  5391 Laddningspunkt (3,6 kW) 200 kr/m, 1,85 kr/kWh 4,1  410 4920
 4,5 rok 102,5  5910     4,3 430 5160
     4,64605520 


¹Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt.

²Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt eller båda. 


 Avgift för lägenhetens förbrukning av el- och varmvatten

Avläsningsperiod

 Jan-Mar  

Apr-Jun

Jul-Sep

Okt-Dec

Avläsning sker i

April

Juli

Oktober

Januari

Debiteras på avi för

Maj

Augusti

November

Februari

     
Priser 

    

El kr/kWh

1,50

   

Varmvatten kr/m³

 

65,00

   

 

 

Avgift för andrahandsuthyrning
 

Avgiften är 10 % av prisbasbeloppet per år. Läs om andrahandsuthyrning via länk i marginalen till höger.  

 

 

 

HP6Logo

 

Besöks- och postadress

Brf Haninge Park 6
Getporsvägen 7
136 40 Handen

Mejl: BrfHP6@telia.com

Organisationsnummer: 769619-3544

Fakturaadress

Brf Haninge Park 6
NABO 17573, FE 258
105 69 Stockholm

 

 

Dokument


Aktuellt

 
För Medlemmar

(kräver inloggning)

För Mäklare
(fastighetsinfo och mäklarbild) 

 
 
www.brfhaningepark6.se
Brf Haninge Park 6 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo