Brf Haninge Park 6
Start Om föreningen Om styrelsen Om fastigheten Om boendet Om ekonomin

BRF Haninge Park 6 - om föreningen

Föreningen upplåter bostadsrättslägenheter med förråd och parkeringsplats till föreningens medlemmar. Vi är en s.k. äkta bostadsrättsförening.    

Ägare av bostadsrätt, bostadsrättshavare, måste vara medlem i föreningen. För att bli medlem krävs att föreningens styrelse ger sitt godkännande. 


Med bostadsrätten följer ansvar att följa reglerna i föreningens stadgar och ordningsregler. Se dem via länkar i marginalen till höger.

 

Ordinarie föreningsstämma hålls en gång per år i maj. 

 

Styrelsens uppgift är att främja medlemmarnas ekonomiska intressen.

I uppgiften ingår att ansvara för fastighetens underhåll, att skapa

attraktivt och trivsamt boende och att ha ordning och reda i ekonomin.

 

Månadsvis betalar bostadsrättshavarna avgift till föreningen. Den används till att betala för driftskostnader, reparationer, finansiella och administrativa kostnader samt sparande till kommande underhållskostnader enligt underhållsplanen.   

 

 

                                                                                                                                                        
 

HP6Logo

 

Besöks- och postadress

Brf Haninge Park 6
Getporsvägen 7
136 40 Handen

Mejl: BrfHP6@telia.com

Organisationsnummer: 769619-3544

Fakturaadress

Brf Haninge Park 6
NABO 17573, FE 258
105 69 Stockholm

 

Dokument


Aktuellt

 
För Medlemmar

(kräver inloggning)

För Mäklare
(fastighetsinfo och mäklarbild) 

 
 
www.brfhaningepark6.se
Brf Haninge Park 6 © 2021


Föreningen förvaltas av Nabo.
Klicka på logotypen till höger för att komma till hemsidan där du kan
logga in till föreningens intranät och kundportal
Nabo