Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling 

Kalender

Glöggmingel
2022 DEC 12 Måndag kl 19, Styrelserummet

Medlemsmöte om nytt elhandelsavtal
2023 JAN 10 Tisdag kl 19, Styrelserummet

Rensning av ventilationskanaler och 
OVK (obligatorisk ventilationskontroll)

2023 JAN 23 - 24, mån - tis

Adress
Getporsvägen 7, 136 40 Handen
E-post
Webb
https://www.brfhaningepark6.se