Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling 

Nyheter

Nyheter

Kalender

 

Övrigt maj - augusti
Årlig besiktning brandsäkerhet
Årlig besiktning skadedjur
Filterbyte i lägenheterna
Energideklaration

Extra stämma 20 september 2023
Med anledning av stadgeändringar
 

 

Adress
Getporsvägen 7, 136 40 Handen
E-post
Webb
https://www.brfhaningepark6.se