Foto: Erik Olsson Fastighetsförmedling 

Nyheter

Nyheter

Kalender

Informationsmöte för boende om nytt elhandelsavtal
2023 FEB 20 Måndag kl 19, Styrelserummet

Nytt elhandelsavtal med timpris för fastighetsel
2023 MAR 1

Nytt elhandelsavtal för undercentralen
2023 APR 1

Adress
Getporsvägen 7, 136 40 Handen
E-post
Webb
https://www.brfhaningepark6.se