Ekonomi

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Ekonomisk Plan 

Årsredovisning 2022

Föreningens inkomster och utgifter

Föreningens inkomster består av årsavgifter för bostäderna, hyror för extra förråd och bilplatser, lägenheternas förbrukning av el och varmvatten samt avgift vid överlåtelse, pantsättning och andrahandsuthyrning. 

Föreningens utgifter består av driftkostnader, personalkostnader och finansiella kostnader. 

Föreningen gör också avsättningar till framtida planerade underhåll. Föreningens underhållsplan omfattar åtgärder t.o.m. 2036. Fastighetens underhåll säkerställs genom amorteringar på föreningens lån kopplade till underhållsplanen. 

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi. Se  Årsredovisning 2020 i Dokumentlänkar.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. Se ekonomiska planen i Dokumentlänkar.

Föreningens avgifter

Avgift vid överlåtelse och pantsättning

  • Överlåtelseavgiften är 3,5% av prisbasbelopp (betalas av köpare)
  • Pantsättningsavgift är 1,5% av prisbasbelopp

Avgift för andrahandsuthyrning
10 % av prisbasbeloppet per år. 

Månadsavgifter lägenheter (från 1 februari 2023)

 Storlek   m2 Kr/månad
 2 rok   44,0  2820
 2 rok   64,5  4135
 3 rok   73,0  4680
 3 rok   79,5  5096
 4 rok   93,5  5993
 4,5 rok 102,5  6571

Hyra av bilplats

Grundhyra

 

P-plats ute¹

200 kr/månad

Garage² 

585 kr/månad

Tillval

 

Eluttag (6 amp) inkl. el

100 kr/månad

Laddningspunkt (5,7 kW) exkl. el³

200 kr/månad

¹Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt.

²Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt eller båda. 

³Elpris = föreningens självkostnadspris föregående månad (se avsnitt Pris på el och varmvatten) + 11 % för tillkommande administrativ kostnad.

Hyra Extra förråd

Storlek m2

Kr/månad

2,6

260

2,8

280

3,2

320

3,4

340

4,1 

410

4,3

430

4,6

460

 Pris på el och varmvatten

Elpriset per kWh består av elnätspris, elhandelspris och moms. Föreningen köper in all el och fakturerar bostadsrättshavarna till självkostnadspris efter lägenheternas förbrukning (s.k. IMD).

Fr.o.m. 6 april 2023 har föreningen tecknat rörligt elhandelsavtal. Vi vet först i början av ny månad vad elhandelspriset blev föregående månad (för aktuellt elhandelspris se Vattenfalls hemsida). Priset för elnät kommer tills vidare att vara oförändrat 1 kr/kWh inklusive moms.   

Pris på varmvatten är 65 kr/kbm inklusive moms.