Ekonomi

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Ekonomisk Plan 

Årsredovisning 2021

Föreningens inkomster och utgifter

Föreningens inkomster består av årsavgifter för bostäderna, hyror för extra förråd och bilplatser, lägenheternas förbrukning av el och varmvatten samt avgift vid överlåtelse, pantsättning och andrahandsuthyrning. 

Föreningens utgifter består av driftkostnader, personalkostnader och finansiella kostnader. 

Föreningen gör också avsättningar till framtida planerade underhåll. Föreningens underhållsplan omfattar åtgärder t.o.m. 2036. Fastighetens underhåll säkerställs genom amorteringar på föreningens lån kopplade till underhållsplanen. 

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi. Se  Årsredovisning 2020 i Dokumentlänkar.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. Se ekonomiska planen i Dokumentlänkar.

Föreningens avgifter

Avgift vid överlåtelse och pantsättning

  • Överlåtelseavgiften är 3,5% av prisbasbelopp (betalas av köpare)
  • Pantsättningsavgift är 1,5% av prisbasbelopp

Avgift för andrahandsuthyrning
10 % av prisbasbeloppet per år. 

 Månadsavgifter lägenheter (från 1 mars 2022)

 Storlek   m2 Kr/månad
 2 rok   44,0  2587
 2 rok   64,5  3794
 3 rok   73,0  4293
 3 rok   79,5  4675
 4 rok   93,5  5498
 4,5 rok 102,5  6028

 

Hyra av bilplats

Grundhyra

 

P-plats ute¹

200 kr/månad

Garage² 

585 kr/månad

Tillval

 

Eluttag (6 amp) inkl. el

100 kr/månad

Laddningspunkt (5,7 kW)

200 kr/månad, 1,85 kr/kWh

¹Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt.

²Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt eller båda. 

Hyra Extra förråd

Storlek m2

Kr/månad

2,6

260

2,8

280

3,2

320

3,4

340

4,1 

410

4,3

430

4,6

460

 Betalningsplan för el- och varmvatten

Avläsningsperiod

 Januari-Mars 

April-Juni

Juli-September

Oktober-December

Avläsning sker i

April

Juli

Oktober

Januari

Debiteras på avi för

Maj

Augusti

November

Februari