Ekonomi

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Ekonomisk Plan 

Årsredovisning 2021

Föreningens inkomster och utgifter

Föreningens inkomster består av årsavgifter för bostäderna, hyror för extra förråd och bilplatser, lägenheternas förbrukning av el och varmvatten samt avgift vid överlåtelse, pantsättning och andrahandsuthyrning. 

Föreningens utgifter består av driftkostnader, personalkostnader och finansiella kostnader. 

Föreningen gör också avsättningar till framtida planerade underhåll. Föreningens underhållsplan omfattar åtgärder t.o.m. 2036. Fastighetens underhåll säkerställs genom amorteringar på föreningens lån kopplade till underhållsplanen. 

I årsredovisningen kan du läsa mer om föreningens ekonomi. Se  Årsredovisning 2020 i Dokumentlänkar.

Ekonomiska planen är godkänd av Boverket godkända intygsgivare och registrerad hos Bolagsverket. Den ekonomiska planen är en budget och prognos för bostadsrättsföreningens första verksamhetsår. Se ekonomiska planen i Dokumentlänkar.

Föreningens avgifter

Avgift vid överlåtelse och pantsättning

  • Överlåtelseavgiften är 3,5% av prisbasbelopp (betalas av köpare)
  • Pantsättningsavgift är 1,5% av prisbasbelopp

Avgift för andrahandsuthyrning
10 % av prisbasbeloppet per år. 

Månadsavgifter lägenheter (från 1 februari 2023)

 Storlek   m2 Kr/månad
 2 rok   44,0  2820
 2 rok   64,5  4135
 3 rok   73,0  4680
 3 rok   79,5  5096
 4 rok   93,5  5993
 4,5 rok 102,5  6571

Hyra av bilplats

Grundhyra

 

P-plats ute¹

200 kr/månad

Garage² 

585 kr/månad

Tillval

 

Eluttag (6 amp) inkl. el

100 kr/månad

Laddningspunkt (5,7 kW)

200 kr/månad, 1,67 kr/kWh

¹Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt.

²Möjliga tillval är eluttag eller laddningspunkt eller båda. 

Hyra Extra förråd

Storlek m2

Kr/månad

2,6

260

2,8

280

3,2

320

3,4

340

4,1 

410

4,3

430

4,6

460

 Avgift för el och varmvatten

Avgift för el är 1,50 kr / kWh inklusive moms, elnätsavgifter och elhandelsavgifter. Föreningen köper in all el och debiterar bostadsrättshavarna till självkostnadspris efter lägenheternas förbrukning (s.k. IMD). Avgiften förväntas öka från 1 mars 2023. 

Avgift för varmvatten är 65 kr / kbm inklusive moms.

Avgifterna debiteras månadsvis fr.o.m. december 2022 (tidigare kvartalsvis). Debitering görs av kostnaden för förbrukning förrförra månaden. Exempel: i december debiteras förbrukning i oktober.