Fastigheten

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Energideklaration 20230901

Fastigheten och planritningar

Vår fastighet - Söderbymalm 3:517 

Föreningens bostadshus byggdes av PEAB. Första inflyttning var i maj 2011. Huset har två trapphus (Getporsvägen 5 och 7), är fem våningar högt, har trettiotvå lägenheter varav två i suterrängvåning. I källare finns förrådsutrymmen, cykelrum och barnvagnsrum.

Vi äger också två separata byggnader med garage, soprum och cykelrum. Genom servitut finns parkeringsplatser utomhus. Totalt finns trettiotvå parkeringsplatser i garage och utomhus. 

Bostadshuset är sammanbyggt med grannföreningen Brf Haninge Park 5’s bostadshus. Värmecentralen ligger i grannfastigheten och ägs gemensamt av Brf Haninge Park 5 och 6. Fastigheterna är anslutna till fjärrvärme.

Fastigheten har s.k. FX-ventilation. Det är ett frånluftssystem med värmeåtervinning till tappvarmvattnet. 

Fastigheten underhålls regelbundet enligt en underhållsplan som sträcker sig till 2036. 

Se mer om fastigheten i dokumentet Fastigheten och planritningar i Dokumentlänkar.

Energideklaration

Energideklarationen är ett dokument med uppgifter om hur mycket energi som går åt i ett hus när det används. Energideklarationen är bland annat till för den som ska köpa eller hyra en bostad. Man kan då använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra. Se Energideklaration i Dokumentlänkar.