Renovering

Dokumentlänkar (öppnas i nytt fönster)

Stadgar

Ombyggnad och underhåll

Regler

Bostadsrättshavaren ska på egen bekostnad hålla lägenheten i gott skick. Det innebär att bostadsrättshavaren ansvarar för att såväl underhålla som reparera lägenheten och att bekosta åtgärderna.

Styrelsens tillstånd krävs för

  1. ingrepp i en bärande konstruktion,
  2. ändring av befintliga ledningar för avlopp, värme, gas eller vatten, eller
  3. annan väsentlig förändring av lägenheten.

Bostadsrättshavare behöver inte söka tillstånd för att renovera/ändra det som han/hon är underhållsansvarig för. Tänk dock på att det måste vara fackmannamässigt gjort.

Läs om bostadsrättshavarens och föreningens underhållsansvar i Stadgarna i Dokumentlänkar (32 §).

Läs om föreningens regler för Ombyggnad och underhåll i Dokumentlänkar.

Ansökningsblankett finns att hämta för medlemmar på NABO's medlemssidor (Dokumenthanteraren / 02 Lägenheter) eller hos styrelsen.