Valberedning

 

Valberedningen är oberoende av styrelsen och har som huvuduppgift att vid föreningsstämman föreslå vilka som skall ingå i styrelsen kommande mandatperiod. Förslaget grundar sig på samtal med sittande styrelsemedlemmar och med de medlemmar som visar intresse för att ingå i styrelsen kommande mandatperiod eller senare. Valberedningen försöker genom ”uppsökande verksamhet” få så många medlemmar som möjligt att bli intresserade.