Nyheter

Infoblad November 2022

Ladda ner Infoblad November 2022 

Läs om

  • Brandriskerna ökar i jul och nyår
  • Miljörummet i jul och nyår
  • Avgiftshöjning 2023
  • Rådgivande medlemsmöte inför nytt elhandelsavtal
  • Övergång till månadsdebitering av el och varmvatten
  • Träd i parkeringsplatsens refuger
  • Automatisk dörröppnare/stängare
  • Underhållsplan 2023
  • Ny betal- och servicelösning för elbilladdning